29
apr

Onderzoek: Hoe ver zijn machinebouwers met digitalisering.

De machinebouw zit middenin een industriële revolutie. Onder de noemer Smart Industry voltrekt zich een digitale transitie die de concurrentieverhoudingen op scherp zet. Dit transformatieproces heeft zowel betrekking op producten als processen.

Hoe ver zijn machinebouwers in de digitale transitie? Zien ze de urgentie? Welke prioriteiten stellen ze? Hoe snel adopteren ze nieuwe technologie? Hebben ze daarvoor de juiste skills in huis? Zijn ze in staat om het totale proces van ontwerp, fabricage en service integraal aan te pakken? Welke samenwerkingsverbanden gaan ze aan? En kunnen ze wendbaar inspelen op de trends?

Vanuit die vragen heeft Siemens PLM software onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de smart machine-industrie. Er zijn 589 medewerkers van machinebouwbedrijven, opererend in Nederland, ondervraagd. Hiervan was 54% managementniveau en 34% directieniveau. De uitkomsten geven een helder zicht op de kansen en knelpunten die branchegenoten in de maakindustrie signaleren in de Smart Industry. Hieronder geven wij een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Strategische prioriteiten

Vanuit strategisch oogpunt zien we dat directies van machinebouwbedrijven zich vooral richten op productinnovatie (47%) en kostenverlaging (41%). De digitale transformatie en business innovatie scoren relatief laag (respectievelijk 17% en 11%). De grootste operationele uitdaging in relatie tot de directiedoelen zijn het leveren op klantspecificatie middels modularisatie (47%). Ook het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking (45%) en de versnelling van productieprocessen (41%) behoren tot de uitdagingen.

 De digitale transformatie

De opkomst van robotica (43%) en smart sensors (40%) heeft de grootste invloed op de bedrijfsvoering. Ook de opkomst van Internet of Things en smart devices worden vaak genoemd. Klanten willen vaak geen data over machines online delen, onder meer uit beveiligingsoverwegingen. Machinebouwers richten zich vooral op traditionele automatiseringsgebieden als CAD/CAM en minder op geavanceerde innovaties, bijvoorbeeld door mechatronic system simulatie, modal testing en digital manufacturing. De grootste winst in het ontwikkelingsproces is te boeken op het gebied van productie engineering (47%) en productieplanning (42%).

Nieuwe verdienmodellen

Innovatie met een sterke inzet op technologie brengt vraag en aanbod sneller en transparanter bij elkaar. Momenteel ziet 44%van de machinebouwers geen ontwrichtingen in de markt, maar opvallend is dat 25% hierover geen uitspraak kan doen. Deze groep wordt straks mogelijk overvallen door de ontwikkelingen. Het is dan ook geen verrassing dat bedrijven ook nog maar mondjesmaat nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, waarbij bezit verschuift naar gebruik. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van machines as-a-service op basis van pay-peruse. Opvallend is dat de toepassing van smart devices en het Internet of Things nog in de kinderschoenen staat.

Impact innovatieve digitalisering onderschat

Machines worden steeds meer voorzien van innovatieve digitale toepassingen. Niet alle machinebouwers beseffen welke gevolgen dat heeft voor de benodigde expertise in de komende jaren. Men verwacht slechts 1% stijging in de behoefte aan software- en data-engineers. Opvallend is ook dat 16% helemaal niet weet wat de consequenties zullen zijn. De meeste machinebouwers hebben dus nog stappen te maken op dit gebied. Ze zijn dus nog niet ver in de digitale transitie naar een Smart Industry.